ASUS ROG G751JL - Instalace pevného disku

background image

Instalace pevného disku

Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle následujících
pokynů:

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte HDD

pouze od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit podle modelu, ale

instalace pevného disku se provádí vždy stejně.

Doporučujeme, abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem

profesionála. Další pomoc si můžete vyžádat také v autorizovaném

servisním středisku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

99

A.

Umístěte notebook na čisté, rovné a stabilní místo.

B.

Sejměte gumový kryt, který zakrývá šroubek krytu přihrádky.

DŮLEŽITÉ! Gumový kryt zůstává přichycen ke krytu přihrádky notebooku.

NEODSTRAŇUJTE jej silou ani jej nesnímejte zcela z krytu přihrádky.

C.

Povolte šroubek krytu přihrádky.

DŮLEŽITÉ! Šroubek zůstává přichycen ke krytu přihrádky notebooku.

NEODSTRAŇUJTE jej silou.

gumový kryt

šroubek

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

F.

Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.

D.

Uchopte gumový kryt a opatrně za něj zatáhněte pouze natolik,

aby se kryt přihrádky oddělil od notebooku.

E.

Vyjměte kryt přihrádky a položte stranou.

gumový kryt

kryt pozic

background image

Uživatelská příručka notebooku

101

G.

Zásuvku na pevný disk odpojte od HDD portu a poté vyjměte

zásuvku na pevný disk z přihrádky počítače.

H.

Otočte zásuvku HDD horní stranou dolů a potom vymontujte šroubky.

I.

Vyjměte starý disk HDD ze zásuvky HDD.

background image

102

Uživatelská příručka notebooku

Pokyny pro vyjmutí pevného disku HDD připojeného k pozici

HDD:

1.

Odmontujte všechny šroubky na bočních stranách pozice

HDD.

2.

Vyjměte starý pevný disk (HDD) z pozice a položte jej na

rovný suchý povrch tak, aby jeho deska s tištěnými spoji (PCB)

směřovala nahoru (viz obrázek).

starý pevný disk (HDD)

Pozice HDD

background image

Uživatelská příručka notebooku

103

J.

Uchopte nový pevný disk HDD.

K.

Nový disk s kartou PCB (karta s tištěnými spoji) umístěte správně

do zásuvky HDD.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda žádná část pozice HDD neblokuje

konektory portů HDD.

L.

Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.

M.

Vložte pozici HDD zpět do přihrádky. Zkontrolujte, zda je konektor

HDD zorientován s portem HDD notebooku a potom zatlačte

pozici HDD tak, aby se připojila k notebooku.

background image

104

Uživatelská příručka notebooku

N.

Zorientujte a nasaďte kryt na pozici.

O.

Namontujte a utáhněte šroubek, který jste předtím odmontovali.

P.

Nasaďte gumový kryt na kryt přihrádky.

gumový kryt

šroubek

background image

Uživatelská příručka notebooku

105