ASUS ROG G751JL - Přední strana

background image

Přední strana

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

PIndikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a pomalu

bliká, když je v režimu spánku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

25

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je mezi 95

a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je nižší

než 95 %.

Bliká oranžově

Notebook je napájen z baterie

a stav baterie je nižší než 10 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie

a stav baterie je mezi 10 a

100 %.

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní

úložná zařízení.

background image

26

Uživatelská příručka notebooku

Indikátor režimu Letadlo

Tento indikátor se rozsvítí po aktivaci režimu Letadlo ve

vašem notebooku.

POZNÁMKA: Aktivace Airplane mode (Režimu letadlo) deaktivuje

bezdrátové připojení.

Indikátor numerického zámku

Tato kontrolka svítí, pokud je aktivována funkce Num Lock.

Pak lze některé klávesy na klávesnici využít k zadávání číslic.

background image

Uživatelská příručka notebooku

27