ASUS ROG G751JL - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land.

background image

Notebook PC E-Manual

15

* på udvalgte modeller

Array-mikrofoner

Array-mikrofonerne har ekko-annullering, støjreduktion og

stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og

lydoptagelser.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC’en.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC’en.

Berøringsskærmen*

Berøringsskærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer

og andre multimediefiler på Notebook pc’en. Skærmen giver dig

mulighed for, at betjene din notebook-pc ved brug af forskellige

fingerbevægelser.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm i denne manual.

Makro-taster

Disse taster giver dig mulighed for at skifte en række

indtastninger med et enkelt tastetryk.

Steam™-tast

Denne tast starter programmet Steam™, når dit system er tændt

eller kører. Når din notebook-pc er slukket eller i dvale, skal du

trykke på denne tast for at starte den, åbne operativsystemet og

starte programmet Steam.

background image

16

Notebook PC E-Manual

Optagetast

Denne tast giver dig mulighed for at optage spil, mens du spiller.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge

funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til

Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruger du fingerbevægelser på din touchpad i denne manual.

Statusindikatorer

Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle

tilstand for Notebook PC’ens hardware.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, holder du tænd/sluk-

knappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC’en slukker.

background image

Notebook PC E-Manual

17

Numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

background image

18

Notebook PC E-Manual