ASUS ROG G751JL - Installation af harddiskdrevet

background image

Installation af harddiskdrevet

Der henvises til følgende trin, hvis du skal erstatte harddisken på din

bærbare computer.

VIGTIGT! Du kan købe en harddisk fra autoriserede forhandlere af denne

notebook-pc for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du frakoble alle

forbundne, perifere enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer

samt strømstikket (netstrøm, batterienhed osv).

BEMÆRK:

Undersiden på din notebook-pc’s kan være anderledes fra model til

model, men installationen af harddisken er den samme.

Det anbefales at du udskifter harddisken under professionelt opsyn.

Du kan også besøge et autoriseret kundeservicecenter for yderligere

hjælp.

background image

Notebook PC E-Manual

99

A.

Stil din notebook-pc på en flad, ren og stabil overflade.

B.

Tag gummihætten af for, at se skruen i låget.

VIGTIGT! Gummihætten er beregnet til at sidde fast i låget på din

notebook-pc. Hætten på IKKE tvinges af eller fjernes helt fra låget.

C.

Løsn skruen på låget.

VIGTIGT! Skruen er beregnet til at sidde fast i låget på din notebook-pc.

Den må IKKE tvinges af.

gummihætte

skrue

background image

100

Notebook PC E-Manual

F.

Skru de skruer ud, der holder HDD-bakken i kabinettet.

D.

Hold i gummihætten og træk den forsigtigt af låget på din

notebook-pc.

E.

Tag låget helt af og læg det til side.

gummihætte

Låg til kammer

background image

Notebook PC E-Manual

101

G.

Frakobl harddisk-bakken fra harddisk-porten, og tag derefter

harddisk-bakken ud af computeren.

H.

Vend harddisk-bakken om, og fjern derefter skruerne.

I.

Tag den gamle harddisk ud af harddisk-bakken.

background image

102

Notebook PC E-Manual

Sådan tages en harddisk ud af en harddiskbås:

1.

Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.

2.

Tag den gamle harddisk ud af harddiskbåsen, og læg den på

en flad og tør overflade med printpladen opad, som vist på

billedet nedenfor.

Gamle harddisk

HDD-bakke

background image

Notebook PC E-Manual

103

J.

Hent den nye harddisk.

K.

Placer den nye harddisk med dens PCB (printplade) nedad mod

harddisk-bakken.

BEMÆRK: Sørg for, at harddiskens stik ikke klemmes af harddisk-bakken.

L.

Skru skruerne på igen og spænd dem til.

M.

Sæt harddiskbåsen tilbage på plads. Sørg for, at stikket på

harddisken passer med harddisk-stikket i din notebook-pc, og

tryk derefter på båsen indtil den forbindes til din notebook-pc.

background image

104

Notebook PC E-Manual

N.

Sæt låget på kammeret igen.

O.

Skru skruen på igen og spænd den til.

P.

Sæt gummihætten på låget igen.

gummihætte

skrue

background image

Notebook PC E-Manual

105