ASUS ROG G751JL - Vaade ülevalt

background image

Vaade ülevalt

MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus võib regiooniti või riigiti siinesitatust

erineda. Sülearvuti välimus võib oleneda ka sülearvuti mudelist.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

15

Liitmikrofonid

Liitmikrofonid on varustatud kaja elimineerimise,

müraeemalduse ja kiire moodustamise funktsioonidega, tagades

parema häältuvastusvõime ja helisalvestuse kvaliteedi.

Kaamera

Sisseehitatud kaamera võimaldab sülearvutiga pildistada ja

videoid salvestada.

Ekraanipaneel

Ekraanipaneel võimaldab vaadata notebook-arvutis

suurepäraseid pilte, videoid ja muid multimeedia faile.

Puutetundlik ekraan (valikuline)

Kõrglahutusega puuteekraan võimaldab sülearvutis vaadata

suurepäraseid pilte, videoid ja muid multimeediafaile. Lisaks

võimaldab ekraan sülearvutit juhtida puuteliigutuste abil.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake käesoleva kasutusjuhendi osast

Viibete kasutamine puuteekraanil.

Makroklahvid

Nende klahvidega saate asendada sisendite hulga ühe

klahvivajutusega.

Steam™-klahvid

See klahv käivitab sisse lülitatud või töötava süsteemi korral

rakenduse Steam™. Kui sülearvuti on välja lülitatud või

puhkerežiimis, vajutage seda nuppu, et arvuti käivitada, avada

operatsioonisüsteem ja käivitada rakendus Steam.

background image

16

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Salvestusklahv

See klahv võimaldab teil salvestada mängusid mängimise ajal.

Klaviatuur

QWERTY paigutusega klaviatuur on varustatud mugava

vajutussügavusega täissuurte klahvidega. See võimaldab

kasutada ka funktsiooniklahve, tagab kiire juurdepääsu

operatsioonisüsteemile Windows® ja kontrollib multimeediumi

funktsioone.

MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus erineb mudeliti või riigiti.

Puuteplaat

Puuteplaat võimaldab ekraanikuval navigeerimiseks kasutada

mitme sõrmega tehtavaid libistavaid liigutusi, mida kasutaja

õpib intuitiivselt tegema. See jäljendab tavahiire funktsioone.

MÄRKUS. Lisateavet leiate käesoleva kasutusjuhendi lõigust

Viibete kasutamine puuteplaadil.

Olekuindikaatorid

Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti

hetkeolekut.

Toitenupp

Vajutage toitenuppu, et sülearvuti sisse või välja lülitada. Saate

toitenuppu kasutada ka selleks et lülitada sülearvuti puhke- või

hiberneerimisrežiimi ja neid režiime välja lülitada.

Kui sülearvuti on blokeeritud, vajutage toitenuppu ja hoidke

seda all umbes neli (4) sekundit, kuni sülearvuti lülitub välja.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

17

Numbriklahvistik

Numbriklahvistikku saab kasutada numbrite sisestamiseks või

kursori liigutamiseks nooleklahvide abil.

MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva kasutusjuhendi

jaotisest Numbriklahvistik.

background image

18

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend