ASUS ROG G751JL - Bluetooth

background image

Bluetooth

Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust

teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega.

OLULINE! Sülearvuti Bluetooth-funktsiooni lubamiseks veenduge, et

Airplane mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on

käesoleva juhendi osas Lennurežiim.

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega

Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate

seadmetega, et lubada andmeedastust. Selleks kasutage puuteplaati ja

toimige järgmiselt.

1.

Käivitage külgriba “Charms bar”.

2.

Koputage ikooni

, seejärel koputage käsku

Change PC Settings (Muuda arvuti sätteid).

3. Menüüs

PC Settings (Arvuti sätted) valige suvand

Devices (Seadmed), seejärel koputage käsku Add a

Device (Lisa seade), et otsida Bluetooth-ühilduvaid

seadmeid.

4.

Valige loendist seade. Võrrelge sülearvuti parooli

sellega, mis saadeti teie valitud seadmele. Kui need

on samad, siis koputage ikooni Yes (Jah), et siduda

sülearvuti seadmega.

MÄRKUS. On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel

seadmetel palutakse sisestada sülearvuti parool.

background image

74

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

või

1.

Käivitage külgriba “Charms bar”.

2.

Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.

3.

Nihutage liugur paremale, et režiim lennurežiim

sisse lülitada.

Press

.