ASUS ROG G751JL - Rakenduste kohandamine

background image

Rakenduste kohandamine

Te saate rakendusi teisaldada, muuta nende suurust või eemaldada

rakendus Käivitusvaatelt, toimides järgmiselt.

Rakenduste teisaldamine

Koputage ja hoidke app'i paani, seejärel lohistage see

uude asukohta.

Koputage app'i kaks korda, seejärel pukseerige app

uude asukohta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

61

Rakenduste suuruse muutmine

Rakenduste eemaldamine

Toksake rakendust, et aktiveerida kohandamisriba,

toksake

ja valige rakenduse ruudu suurus.

Toksake rakendust, et aktiveerida kohandamisriba, ning

toksake

, et rakendus vaatelt eemaldada.

Tehke paremklõps rakendusel, et aktiveerida

kohandamisriba, toksake/klõpsake

ja valige

rakenduse ruudu suurus.

Tehke rakendusel paremklõps, et aktiveerida

kohandamisriba, ning toksake/klõpsake

.

background image

62

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Rakenduste sulgemine

Koputage ja hoidke töötava app'i ülaserva, seejärel

lohistage app sulgemiseks ekraani alaosasse.

1.

Viige hiire kursor käivitatud rakenduse ülaservale,

seejärel oodake, kuni kursor muutub käe ikooniks.

2.

Rakenduse sulgemiseks lohistage see ekraani

alaosasse.

Käivitatud rakenduse ekraanilt vajutage

.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

63