ASUS ROG G751JL - Kõvaketta paigaldamine

background image

Kõvaketta paigaldamine

Sülearvuti kõvaketta asendamisel juhinduge järgmistest juhistest.

OLULINE! Ostke kõvaketas (HDD) oma sülearvuti Sülearvuti volitatud

edasimüüjatelt, et tagada täielik ühilduvus ja töökindlus.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUS:

Teie arvuti Sülearvuti alumine külg võib mudelist sõltuvalt erineda,

kuid kõvaketta paigaldusjuhised on samad.

Soovitatav on lasta HDD asendamine teha asjatundlikul

töötajal. Asjatundliku abi saamiseks pöörduge oma volitatud

teeninduskeskuse poole.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

99

A.

Pange sülearvuti puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale.

B.

Tõmmake lahti kummikate, et avada juurdepääs pesa

kinnituskruvidele.

OLULINE! Kummikate peab jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

tõmmake seda arvuti pesa kaane küljest lahti.

C.

Keerake lahti pesa kaane kruvid.

OLULINE! Kruvid peavad jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

püüdke neid eemaldada.

kummikate

kruvi

background image

100

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

D.

Võtke kummikattest kinni ja tõmmake sellest ettevaatlikult, et

pesa kaas sülearvutilt ära võtta.

E.

Eemaldage pesa kaas ja pange see kõrvale.

F.

Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad HDD lahtri pessa.

kummikate

Pesa kaas

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101

G.

Ühendage HDD lahter HDD pesast lahti ja võtke HDD lahter välja.

H.

Keerake HDD lahter tagurpidi ja keerake kruvid lahti.

I.

Võtke HDD oma HDD lahtrist välja.

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

HDD eemaldamiseks HDD lahtrist tehke järgmist:

1.

Eemaldage kõik kõvaketta sahtli külgedel olevad kruvid.

2.

Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta sahtlist ja asetage

sahtel tasasele kuivale pinnale, nii et trükkplaat jääb

ülespoole, nagu joonisel näidatud.

vaha kõvaketas

HDD lahter

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

103

J.

Võtke uus HDD.

K.

Pange uus HDD oma kohale, nii et PCB (trükkplaat) jääb HDD

lahtri poole.

MÄRKUS. Veenduge, et HDD portide liitmikud ei ole mingi HDD lahtri

osade poolt varjatud.

L.

Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni.

M.

Pange HDD pesa lahtrisse tagasi. Veenduge, et HDD liitmikud

ühtivad sülearvuti HDD pesadega ja seejärel lükake HDD lahtrisse

kuni see on sülearvutiga ühendatud.

background image

104

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

N.

Seadke pesa kaas kohale ja paigaldage.

O.

Pange kohale viimasena eemaldatud kruvi ja keerake see kinni.

P.

Pange kummikate tagasi oma kohale pesa kaanel.

kummikate

kruvi

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

105