ASUS ROG G751JL - Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

background image

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

Suurendage oma sülearvuti mälumahtu RAM-mälumooduli

paigaldamisega mälumoodulite pessa. RAM-mooduli paigaldamiseks

oma sülearvutisse tehke järgmised toimingud.

OLULINE! Ainult selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt hangitud

laiendusmoodulite puhul on tagatud nende ühilduvus ja töökindlus.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUS:

Teie sülearvuti alumine osa võib olenevalt mudelist olla erinev

ja RAM-mälumoodul võib olla erinev, kuid RAM-mälumooduli

paigaldamise protseduur jääb samaks.

Soovitame RAM-mooduli paigaldada asjatundliku töötaja

juhendamisel. Abi saamiseks võiksite pöörduda volitatud

teeninduskeskusse.

background image

106

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

A.

Pange sülearvuti puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale.

B.

Tõmmake lahti kummikate, et avada juurdepääs pesa

kinnituskruvidele.

OLULINE! Kummikate peab jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

tõmmake seda arvuti pesa kaane küljest lahti.

C.

Keerake lahti pesa kaane kruvid.

OLULINE! Kruvid peavad jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

püüdke neid eemaldada.

kummikate

kruvi

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

107

D.

Võtke kummikattest kinni ja tõmmake sellest ettevaatlikult, et

pesa kaas sülearvutilt ära võtta.

E.

Eemaldage pesa kaas ja pange see kõrvale.

kummikate

Pesa kaas

background image

108

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

C.

Pange RAM-moodul õigetpidi RAM-mooduli pessa.

D.

Suruge RAM-moodulile kuni see klõpsab oma pessa.

E.

Seadke pesa kaas kohale ja paigaldage.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

109

I.

Pange kohale viimasena eemaldatud kruvi ja keerake see kinni.

J.

Pange kummikate tagasi oma kohale pesa kaanel.

kummikate

kruvi

background image

110

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

111