ASUS ROG G751JL - تایپوگرافی

background image

گنررپ

ار دوش باختنا دیاب هک یدروم کی ای ونم کی تلاح نیا =

.دهد یم ناشن

کیلاتیا

یامنهار هچرتفد نیا رد دیناوت یم هک دراد هراشا ییاه شخب هب =

.دینک هعجارم اهنآ هب یکینورتکلا

background image

10

کوب تون رتویپماک یکینورتکلا یامنهار هچرتفد