ASUS ROG G751JL - Kannettavan tietokoneen sammuttaminen

background image

Kannettavan tietokoneen sammuttaminen

Voit sammuttaa kannettavan tietokoneen kahdella tavalla:

tai

Napauta Charms bar -palkin

-kuvaketta

ja napauta sitten

> Shut down (Sammuta)

sammuttaaksesi laitteen normaalisti.

Napauta kirjautumisnäytössä

> Shut down

(Sammuta).

Voit myös sulkea Notebook PC:n työpöytätilassa.

Tee se käynnistämällä työpöytä ja painamalla alt

+ f4, mikä käynnistää sammutusikkunan. Valitse

avattavasta luettelosta Shut Down (Sammuta) ja

valitse OK.

Jos kannettava tietokone ei vastaa, pidä

virtapainiketta painettuina vähintään neljä (4)

sekuntia, kunnes kannettava tietokone sammuu.