ASUS ROG G751JL - Kiintolevyaseman asentaminen

background image

Kiintolevyaseman asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos sinun on vaihdettava

Notebook PC:n kiintolevyasema.

TÄRKEÄÄ! Osta kiintolevy tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta

jälleenmyyjiltä varmistaaksesi maksimaalisen yhteensopivuuden ja

luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja

telekommunikaatiokaapeli ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö,

akku jne.) ennen kiintolevyn kannen poistamista.

HUOMAUTUS:

Kannettavan tietokoneen pohjan ulkoasu voi vaihdella mallin

mukaan, mutta kiintolevyn asennus on kaikissa sama.

On suositeltavaa vaihtaa kiintolevyasema ammattilaisen valvonnassa.

Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huollosta.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

99

A.

Aseta kannettava tietokone puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle

alustalle.

B.

Poista kumisuojus saadaksesi lokeron kannen ruuvin näkyviin.

TÄRKEÄÄ! Kumisuojus on suunniteltu kiinnitettäväksi kannettavan

tietokoneen lokeron kanteen. Älä pakota sitä kokonaan irti poistaaksesi

sen lokeron kannesta.

C.

Löysää lokeron kannen ruuvia.

TÄRKEÄÄ! Ruuvi on suunniteltu kiinnitettäväksi kannettavan tietokoneen

lokeron kanteen. ÄLÄ pakota sitä irti.

kumisuojus

ruuvi

background image

100

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

D.

Tartu kumisuojukseen ja vedä sitä varovasti sen verran, että se

irtautuu kannettavan tietokoneen lokeron kannesta.

E.

Irrota lokeron kansi kokonaan ja aseta sivuun.

kumisuojus

Osaston kansi

F.

Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevypaikan lokeroon.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

101

G.

Irrota kiintolevypaikka kiintolevyportista ja poista sitten

kiintolevypaikka osastosta.

H.

Käännä kiintolevypaikka ylösalaisin ja poista ruuvit.

I.

Irrota vanha kiintolevy kiintolevypaikasta.

background image

102

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Kiintolevyasemaan kiinnitetyn kiintolevyn irrottaminen:

1.

Poista kaikki ruuvit HDD-aseman sivuilta.

2.

Poista vanha kiintolevy (HDD) HDD-asemasta ja aseta se

tasaiselle, kuivalle tasolle PCB (painettu virtapiiri) -puoli

ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

vanha HDD

Kiintolevypaikka

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

103

J.

Ota uusi kiintolevy.

K.

Aseta uusi kiintolevy ja sen PCB (painettu piirilevy) kohti

kiintolevypaikkaa.

HUOMAUTUS: Varmista, etteivät kiintolevyn porttiliitännät olen minkään

kiintolevypaikan osan tukkimia.

L.

Kiinnitä ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit takaisin paikoilleen.

M.

Aseta kiintolevypaikka takaisin lokeroon. Varmista, että kiintolevyn

liitäntä on saman suuntaisesti kannettavan tietokoneen

kiintolevyportin kanssa ja työnnä sitten kiintolevypaikkaa, kunnes

on liitetty kannettavaan tietokoneeseen.

background image

104

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

N.

Kohdista ja aseta osaston kansi takaisin paikalleen.

kumisuojus

ruuvi

O

Kiinnitä ja kiristä aiemmin irrottamasi ruuvi takaisin paikalleen.

P.

Kiinnitä kumisuojus takaisin lokeron kannen päälle.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

105