ASUS ROG G751JL - Usein kysyttyä ohjelmistosta

background image

Usein kysyttyä ohjelmistosta

1.

Kun kytken kannettavan tietokoneen päälle, virran

merkkivalo syttyy, mutta aseman toiminnan merkkivalo ei.

Järjestelmä ei myöskään käynnisty uudelleen. Miten korjaan

tämän?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:

Pakota kannettavan tietokoneen sammutus painamalla

virtapainiketta yli neljä (4) sekuntia. Tarkista onko verkkolaite

ja akku liitetty oikein ja käynnistä sen jälkeen kannettava

tietokone.

Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUS-

huoltokeskukselta.

2.

Mitä pitää tehdä, kun näytössä näkyy tämä viesti: ”Remove

disks or other media. Press any key to restart. (Poista levyt tai

toinen media. Paina mitä tahansa näppäintä käynnistääksesi

uudelleen).”?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:

Irrota kaikki liitetyt USB-laitteet ja käynnistä kannettava

tietokone uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, kannettavassa tietokoneessa voi olla

muistitallennusongelma. Pyydä apua paikallisesta ASUS-

huoltokeskuksesta.

3.

Kannettava tietokone käynnistyy uudelleen hitaammin

kuin tavallisesti ja käyttöjärjestelmä toimii viiveellä. Kuinka

korjaan tämän?
Poista viimeksi asentamasi sovellukset tai sellaiset, jotka eivät

kuuluneet käyttöjärjestelmän toimitukseen ja käynnistä sitten

järjestelmä uudelleen.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

117

4.

Kannettava tietokone ei käynnisty uudelleen. Kuinka korjaan

tämän?

Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:

Irrota kaikki kannettavaan tietokoneeseen liitetyt laitteet ja

käynnistä sitten järjestelmä uudelleen.

Paina käynnistyksen aikana F9-painiketta. Kun kannettava

tietokone siirtyy Troubleshooting (Vianetsintä) -tilaan,

valitse Refresh (Virkistä) tai Reset your PC (Nollaa

tietokone).

Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUS-

huoltokeskukselta.

5.

Miksi kannettava tietokone ei herää uni- tai horrostilasta?

Sinun on painettava virtapainiketta jatkaaksesi viimeistä

työskentelytilaa.

Järjestelmä on ehkä käyttänyt loppuu akun varauksen. Liitä

kannettavaan tietokoneeseen verkkolaite ja liitä verkkolaite

pistorasiaan ja paina sitten virtapainiketta.

background image

118

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

119