ASUS ROG G751JL - Priekinė pusė

background image

Priekinė pusė

Būsenos kontrolinės lemputės

Būsenos kontrolinės lemputės padeda nustatyti esamą

nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos būseną.

Maitinimo indikatorius

Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo

kontrolinė lemputė; kai nešiojamasis kompiuteris veikia

miego režimu, ši lemputė lėtai žybčioja.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

25

Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė

lemputė

Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo

akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią lentelę:

Spalva

Būsena

Šviečia žalia

Įrenginys „Nešiojamojo kompiuterio“ prijungtas

prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo

akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra 95 -

100 %.

Šviečia

oranžinė

Įrenginys „Nešiojamojo kompiuterio“ prijungtas

prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo

akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra mažiau

nei 95 %.

Žybčioja

oranžinė

Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus

režimu, o akumuliatoriaus galia yra mažiau nei

10 %.

Lemputė

nešviečia

Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus

režimu, o akumuliatoriaus galia yra 10–100 %.

Duomenų saugojimo disko veikimo kontrolinė

lemputė

Ši kontrolinė lemputė užsidega tada, kai nešiojamasis

kompiuteris siekia prieigos prie vidinių duomenų

saugojimo diskų.

background image

26

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Lėktuvo režimo indikatorius

Šis indikatorius šviečia, kai aktyvinamas nešiojamojo

kompiuterio lėktuvo režimas.

PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo režimą) nutraukiami visi

belaidžiai ryšiai.

Skaičių fiksavimo kontrolinė lemputė

Ši kontrolinė lemputė užsidega suaktvinus skaičių fiksavimo

funkciją. Ji leidžia jums naudoti tam tikrus klaviatūros

klavišus skaitmenims įvesti.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

27