ASUS ROG G751JL - Gestai ant jutiklinio ekrano

background image

Gestai ant jutiklinio ekrano

Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie nešiojamojo

kompiuterio nuostatų. Funkcijas galima aktyvinti šiais rankų gestais

liečiant nešiojamojo kompiuterio jutiklinį ekraną.

Braukimas pirštu nuo kairiojo

pakraščio

Braukimas pirštu nuo dešiniojo

pakraščio

Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo

pakraščio, kad sukeistumėte

veikiančias taikomąsias programas

vietomis.

Braukite pirštu nuo ekrano

dešiniojo pakraščio, kad

įjungtumėte „Charms“

(pagalbinę) juostą.

background image

34

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Braukimas pirštu nuo viršutinio

pakraščio

Slinkimas pirštu

Pradžios ekrane braukite

pirštu nuo ekrano

viršutinio krašto, kad

įjungtumėte

Customize

(individualizavimo)

juostą.

Veikiančioje taikomojoje

programoje braukite pirštu

nuo ekrano viršutinio krašto,

kad peržiūrėtumėte jos

meniu.

Braukite pirštu, kad slinktumėte

aukštyn ir žemyn arba judėtumėte

ekranu kairėn arba dešinėn.

Tolinimas

Artinimas

Suglauskite savo du pirštus ant

jutiklinio laukelio.

Išskėskite savo du pirštus ant

jutiklinio laukelio.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

35

Spustelėjimas/ spustelėjimas du

kartus

Spustelėkite ir laikykite

Jeigu programą norite

paleisti, spustelėkite ją.

Veikiant darbalaukio režimui

programą paleisite du

kartus ją spustelėdami.

Norėdami perkelti

programos langelį į

kitą vietą, spustelėkite

ir, laikydami nuspaudę

programos langelį,

nuvilkite jį į kitą vietą.

Norėdami uždaryti

programą, spustelėkite

ir, laikydami nuspaudę

viršutinę veikiančios

programos dalį, nuvilkite

ją į ekrano apačią, ir ji bus

uždaryta.

background image

36

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Braukti aukštyn

Braukti žemyn

Braukite pradžios ekranu į viršų,

kad įjungtumėte programų ekraną.

Braukite programų ekranu

žemyn, kad būtų atidarytas

pradžios ekranas.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

37