ASUS ROG G751JL - Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas

background image

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas

1. Atidarykite

Desktop (darbalaukį).

2. „Windows®“ užduočių juostoje spustelėkite

dešiniuoju klavišu tinklo piktogramą

, o tada

paspauskite Open Network and Sharing Center

(atidaryti tinklų ir bendrinimo centrą).

3.

Tinklų ir bendrinimo centro lange spustelėkite

Change adapter settings (keisti adapterio

nuostatas).

4.

Dešiniuoju klavišu spustelėkite savo LAN, o tada

pasirinkite Properties (ypatybės).

5.

Spustelėkite Internet Protocol Version 4(TCP/

IPv4) (4 interneto protokolo versija (TCP/IPv4)),

o tada spustelėkite Properties (ypatybės).

6. Spustelėkite

Obtain an IP address automatically

(automatiškai gauti IP adresą), o tada spustelėkite

OK (gerai).

PASTABA: Jeigu naudojate PPPoE ryšį, pereikite prie kitų veiksmų.

background image

76

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

7.

Sugrįžkite į Network and Sharing Center (tinklų ir

bendrinimo centro) langą, o tada spustelėkite Set

up a new connection or network (nustatyti naują

ryšį arba tinklą).

8. Pasirinkite

Connect to the Internet (prijungti prie

interneto) ir spauskite Next (toliau).

9. Spustelėkite

Broadband (PPPoE) (plačiajuostis

(PPPoE)).

10. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą), Password

(slaptažodį) ir Connection name (ryšio pavadinimą),

o tada paspauskite Connect (prisijungti).

11. Spauskite

Close (uždaryti), kad baigtumėte

konfigūraciją.

12. Darbalaukyje spustelėkite

, o paskui

paspauskite ką tik sukurtą ryšį.

13. Įrašykite savo User name (vartotojo vardą) ir

Password (slaptažodį), o tada paspauskite Connect

(prisijungti), kad pradėtumėte prisijungimą prie

interneto.