ASUS ROG G751JL - Kietojo disko įdėjimas

background image

Kietojo disko įdėjimas

Norėdami pakeisti nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko įrenginį,

atlikite toliau nurodytus veiksmus.

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami užtikrinti maksimalų suderinamumą

ir patikimumą, HDD pirkite tik iš įgaliotųjų šio nešiojamojo kompiuterio

pardavėjų.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami standžiojo disko dangtelį, atjunkite visus

išorinius įrenginius, telefonus arba telekomunikacijų linijas bei maitinimo

jungtis (pavyzdžiui, išorinį elektros tiekimą, akumuliatoriaus bloką ir pan.).

PASTABA:

Nešiojamojo kompiuterio apatinės pusės vaizdas gali skirtis

priklausomai nuo modelio, bet HDD įrengimas yra visiškai vienodas.

Patariame HDD keisti prižiūrint profesionalui. Jei reikės pagalbos, taip

pat galite apsilankyti įgaliotame techninės priežiūros centre.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

99

A.

Padėkite kompiuterį ant švaraus, lygaus, stabilaus paviršiaus.

B.

Atitraukite skyriaus dangelį dengiantį guminį dėklą.

SVARBU! Guminis dėklas dedamas ant nešiojamojo kompiuterio skyriaus

dangtelio. NENAUDOKITE jėgos, norėdami jį atidengti, arba visiškai nuimti

nuo skyriaus dangtelio.

C.

Atsukite skyriaus dangtelio varžtą.

SVARBU! Varžtas skirtas nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangteliui

pritvirtinti. NENAUDOKITE jėgos, norėdami jį ištraukti.

guminis

dėklas

varžtas

background image

100

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

F

Atsukite HDD nišą skyriuje laikančius varžtus.

D.

Suimkite už guminio dėklo ir atsargiai patraukite jį tik tiek, kad

atidengtumėte nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelį.

E.

Visiškai nuimkite skyriaus dangtelį ir padėkite jį šalia.

guminis dėklas

skyriaus dangtelis

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

101

G.

HDD nišą atjunkite nuo HDD prievado, tada HDD nišą išimkite iš

skyriaus.

H.

HDD nišą apverskite ir išsukite varžtus.

I.

Iš HDD nišos išimkite seną HDD.

background image

102

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Norėdami išimti HDD bloke esantį HDD diską:

1.

Atsukite visus HDD bloko šonuose esančius varžtus.

2.

Išimkite seną HDD iš HDD bloko, padėkite jį ant lygaus sauso

paviršiaus, jo PCB (spausdintinės plokštės) puse į viršų, kaip

pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje.

HDD niša

senas HDD

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

103

J.

įdėkite naują HDD diską.

K.

Naują HDD su PCB (spausdintine plokšte) įdėkite taip, kad jis būtų

priekiu atsuktas į HDD nišą.

PASTABA: Įsitikinkite, kad HDD prievado jungčių neužstoja jokia HDD

nišos dalis.

L.

Įsukite pirmiau išimtus varžtus.

M.

Sugrąžinkite HDD bloką atgal į skyrių. Įsitikinkite, ar HDD

jungtis yra sutapdinta su nešiojamojo kompiuterio HDD bloku,

tada įstumkite HDD bloką, kad jis užsifiksuotų nešiojamajame

kompiuteryje.

background image

104

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

N.

Atitaikykite ir uždenkite skyriaus dangtelį.

O.

Įtaisykite ir įsukite pirmiau išsuktą varžtą.

P.

Ant skyriaus dangtelio vėl uždėkite guminį dėklą.

guminis

dėklas

varžtas

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

105