ASUS ROG G751JL - Optinio diskasukio saugos informacija

background image

Optinio diskasukio saugos informacija

Lazerio saugos informacija

Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar

taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į

specialistus.

Priežiūros įspėjimo lipdukas

ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI.

NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS

PRIEMONĖMIS.

CDRH Reglamentai

JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos centras (CDRH) 1976 m.

rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi

lazeriniams produktams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina

Jungtinių valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams.

ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip,

negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio montažo vadove, galite patirti

pavojingą radiacijos poveikį.

Įspėjimas dėl dangos

Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, nešiojamojo

kompiuterio korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra

IO prievadai.

background image

134

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas