ASUS ROG G751JL - Priekšpuse

background image

Priekšpuse

Stāvokļa indikatori

Ar stāvokļa indikatoru palīdzību var noteikt piezīmjdatora

pašreizējo aparatūras statusu.

Barošanas indikators

Barošanas indikators iedegas, kad piezīmjdatoru ieslēdz, un

lēni mirgo, kad piezīmjdators ieslēgts miega režīmā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

25

Divu krāsu akumulatora uzlādes indikators

Šajā divu krāsu gaismas diodē redzams akumulatora

uzlādes statusa vizuāls rādījums. Detalizētāku

informāciju skatiet tabulā tālāk.

Krāsa

Stāvoklis

Nepārtraukti zaļa Piezīmjdators tiek pieslēgta strāvas

avotam akumulatora uzlādei, un

akumulatora jauda ir no 95% līdz 100%.

Nepārtraukti

oranža

Piezīmjdators tiek pieslēgta strāvas

avotam akumulatora uzlādei, un

akumulatora jauda ir mazāka par 95%.

Mirgo oranžs

Piezīmjdators darbojas ar akumulatoru,

un akumulatora jaudas līmenis ir

mazāks par 10%.

Nodziest

Piezīmjdators darbojas ar akumulatoru,

un akumulatora jaudas līmenis ir no

10% līdz 100%.

Diskdziņa aktivitātes indikators

Šis indikators iedegas, kad piezīmjdators piekļūst tā

iebūvētajām atmiņas ierīcēm.

background image

26

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lidmašīnas režīma indikators

Šis indikators iedegas, kad piezīmjdatorā ir iespējots

lidmašīnas režīms.

PIEZĪME. Kad iespējots Airplane mode (Lidojuma režīms), tiek atspējoti

savienojumi ar visiem bezvadu tīkliem.

Ciparslēga taustiņa indikators

Šis indikators iedegas, kad ciparslēga taustiņa funkcija ir

aktivizēta. Ar tās palīdzību dažus tastatūras taustiņus var

izmantot ciparu ievadei.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

27