ASUS ROG G751JL - Skārienžestu izmantošana

background image

Skārienžestu izmantošana

Rādītāja pārvietošana

Varat pieskarties jebkurai skārienpaliktņa vietai vai nospiest uz tās,

lai aktivizētu rādītāju, pēc tam slidināt pirkstu pa skārienpaliktni, lai

pārvietotu rādītāju pa ekrānu.

Slidināšana horizontāli

Slidināšana vertikāli

Slidināšana pa diagonāli

background image

38

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Viena pirksta žesti

Pieskāriens / Noklikšķinot, Dubultskāriens / Dubultklikšķis

Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.

Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai

palaistu to.

Vilkšana un nomešana

Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu,

nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā

atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

39

Kreisās pogas klikšķis

Labās pogas klikšķis

Sākumekrānā pieskarieties

lietotnei, lai to palaistu.

Darbvirsmas režīmā

veiciet dubultklikšķi uz

lietojumprogrammas, lai

palaistu to.

Sākumekrānā pieskarieties

lietotnei, lai to atlasītu un

palaistu iestatījumu joslu. Lai

palaistu joslu All Apps (Visas

lietotnes), varat arī nospiest

pogu.

Darbvirsmas režīmā

nospiediet šo pogu, lai

atvērtu labā klikšķa izvēlni.

PIEZĪME. Apgabali punktotajā līnijā norāda peles kreisās pogas atrašanās

vietu un peles labās pogas atrašanās vietu uz skārienpaliktņa.

background image

40

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Vilkšana no augšējās malas

Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu

All apps (Visas lietotnes).

Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās

izvēlni.

Vilkšana no kreisās malas

Vilkšana no labās malas

Velciet no kreisās malas, lai

pārbīdītu darbojošās lietotnes.

Velciet no labās malas, lai palaistu

Charms bar.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

41

Divu pirkstu žesti

Pieskāriens

Pagriešana

Pieskarieties skārienpaliktnim ar

diviem pirkstiem, lai simulētu labā

klikšķa funkciju.

Lai grieztu attēlu operētājsistēmas

Windows® fotoattēlu skatītājā,

novietojiet divus pirkstus uz

skārienpaliktņa, pēc tam grieziet

pirkstu pulksteņrādītāju kustības

virzienā vai pretēji, līdz attēls kļūst

nekustīgs.

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(augšup/lejup)

Ritināšana ar diviem pirkstiem

(pa kreisi/pa labi)

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu

augšup vai lejup.

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu

pa kreisi vai pa labi.

background image

42

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Tālināšana

Tuvināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz

skārienpaliktņa.

Izpletiet divus pirkstus uz

skārienpaliktņa.

Vilkšana un nomešana

Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to

nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai

vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

43

Trīs pirkstu žesti

Vilkšana uz augšu

Vilkšana uz leju

Velciet trīs pirkstus uz augšu,

lai parādītu visas palaistās

lietojumprogrammas.

Velciet trīs pirkstus uz leju, lai

parādītu darbvirsmas režīmu.

background image

44

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata