ASUS ROG G751JL - Cipartastatūra

background image

Cipartastatūra

PIEZĪME. Cipartastatūras izkārtojums var atšķirties pēc modeļa vai

teritorijas, bet lietošana ir identiska.

Cipartastatūra ir pieejama ko

konkrētiem piezīmjdatora

modeļiem. Šo tastatūru varat

izmantot ciparu ievadīšanai vai kā

rādītāja virziena taustiņus.

Nospiediet taustiņu

,

lai pārslēgtu

starp tastatūras

izmantošanu ciparu

taustiņiem un rādītāja

virziena taustiņiem.

background image

48

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata