ASUS ROG G751JL - Funkcija Snap

background image

Funkcija Snap

Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi

varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.

SVARĪGI! Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka piezīmjdatora

ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768 pikseļiem vai vairāk.

Funkcijas Snap josla

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

69

Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana

Izmantojiet piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni un

tastatūru, lai palaistu un izmantotu funkcija Snap.

1.

Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2.

Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.

3.

Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet

un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa

labajā vai kreisajā pusē.

4.

Palaidiet citu lietojumprogrammu.

1.

Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2. Nospiediet

un uz kreiso vai labo pusi vērsto

bulttaustiņu, lai piespraustu lietojumprogrammu

kreisajam vai labajam panelim.

3.

Palaidiet citu lietojumprogrammu. Šī

lietojumprogramma tiek automātiski novietota

tukšajā rūtī.

1.

Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.

2.

Pieskarieties lietojumprogrammas pašai augšējai

daļai, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna

kreiso vai labo malu, kamēr tiek parādīta

fiksēšanas josla.

3.

Palaidiet citu lietojumprogrammu.

background image

70

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata