ASUS ROG G751JL - Piekļuve lietotņu ekrānam

background image

Piekļuve lietotņu ekrānam

Sāņus no sākumekrānam piespraustajām lietotnēm, ekrānā Apps

(Lietotnes) varat arī atvērt citas lietotnes.

PIEZĪME: Faktiskās ekrāna lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no

modeļa. Tālākais ekrānuzņēmums ir tikai atsaucei.

Lietotņu ekrāna palaišana

Izmantojot piezīmjdatora skārienekrāna paneli, skārienpaliktni vai

tastatūru, palaidiet lietotņu ekrānu.

Sākumekrānā pārvelciet augšup.

Sākumekrānā nospiediet pogu

.

Sākumekrānā nospiediet

un pēc tam nospiediet

.

background image

64

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Vairāk lietotņu piespraušana sākumekrānam

Izmantojot skārienekrāna paneli vai skārienpaliktni, sākumekrānam

varat piespraust vairāk lietotņu.

1.

Palaidiet ekrānu All Apps (Visas

lietojumprogrammas).

2.

Pieskarieties tai lietotnei, kuru vēlaties piespraust

sākumekrānam, un turiet to nospiestu, lai atvērtu

tās pielāgošanas joslu.

3.

(izvēles) Līdzko pielāgošanas josla ir iespējota,

varat pieskarties vairākām lietotnēm, lai

piespraustu tās pie sākumekrāna.

4. Pieskarieties , lai izvēlēto

lietojumprogrammu piespraustu sākumekrānam.

1.

Palaidiet ekrānu All Apps (Visas

lietojumprogrammas).

2.

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz

lietojumprogrammas, kuru vēlaties pievienot

sākumekrānam.

3.

Pieskarieties/noklikšķiniet uz ikonas

,

lai piespraustu atlasīto lietojumprogrammu

sākumekrānam.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

65

Charms bar

Charms bar ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no

vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas

un ātri piekļūt piezīmjdatora iestatījumu pielāgošanai.