ASUS ROG G751JL - Cietā diska pievienošana

background image

Cietā diska pievienošana

Ja vēlaties mainīt piezīmjdatora cieto disku, izpildiet tālāk aprakstītās

darbības.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, cieto disku

iegādājieties tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

PIEZĪME.

Piezīmjdatora apakšējās daļas izskats var atšķirties atbilstošo

modelim, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.

Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai iegūtu

palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa centru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

99

A.

Novietojiet piezīmjdatoru uz tīras, līdzenas un stabilas virsmas.

B.

Pavelciet gumijas pārsegu, lai atvērtu nodalījuma pārsega skrūvi.

SVARĪGI! Gumijas pārsegs ir paredzēts piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Nespiediet to ar spēku, lai atvērtu, un nenoņemiet to

pilnībā no nodalījuma pārsega.

C.

Atskrūvējiet nodalījuma pārsega skrūves.

SVARĪGI! Skrūve ir paredzēta piestiprināšanai pie piezīmjdatora

nodalījuma pārsega. Necentieties to izņemt ar spēku.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

F.

Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina cietā diska nišu nodalījumā.

D.

Turiet gumijas pārsegu un uzmanīgi izvelciet to tikai tik daudz, lai

atvienotu nodalījuma pārsegu no piezīmjdatora.

E.

Noņemiet nodalījuma pārsegu un nolieciet to malā.

gumijas pārsegs

nodalījuma pārsegs

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101

G.

Cietā diska nišu atvienojiet no cietā diska pieslēgvietas un pēc

tam cietā diska nišu no nodalījuma.

H.

Apgrieziet cietā diska nišu otrādi, pēc tam atskrūvējiet skrūves.

I.

Izņemiet veco cieto disku no cietā diska nišas.

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lai noņemtu cieto disku, kas pievienots cietā diska nišai,

rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

1.

Izņemiet visas skrūves HDD nišas sānos.

2.

Izņemiet veco HDD no HDD nišas, novietojiet to uz līdzenas

virsmas ar tā drukātās shēmas plati (PSB) uz augšu, kā

redzams attēlā tālāk.

vecais HDD

Cietā diska niša

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

103

J.

Iegūstiet jaunu cieto disku.

K.

Cietā diska nišā ievietojiet jauno cieto disku ar PCB (drukātās

shēmas plate) uz cietā diska nišas pusi.

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai cietā diska porta savienotājiem netraucē kāda

cietā diska nišas daļa.

L.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.

M.

Ievietojiet cietā diska nišu atpakaļ nodalījumā. Pievienojiet cietā

diska savienotāju piezīmjdatora cietā diska portam, pēc tam

stumiet cietā diska nišu, līdz tas savienojas ar piezīmjdatoru.

background image

104

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

N.

Salāgojiet un uzlieciet nodalījuma pārsegu.

O.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemto skrūvi.

P.

Nodalījuma pārsegam uzlieciet gumijas pārsegu.

gumijas

pārsegs

skrūve

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

105