ASUS ROG G751JL - Uw notebook uitschakelen

background image

Uw notebook uitschakelen

U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende

werkwijzen:

of

Tik op

in de Charms bar (Emoticonbalk)

en tik vervolgens op

> Shut down

(Uitschakelen) om normaal uit te schakelen.

Tik in het aanmeldingsscherm op

> Shut

down (Uitschakelen).

U kunt uw notebook ook uitschakelen via de

bureaubladmodus. Start hiervoor het bureaublad

en druk vervolgens op alt + f4 om het venster

Uitschakelen te openen. Selecteer Shut Down

(Uitschakelen) in de vervolgkeuzelijst en

selecteer vervolgens OK.

Als uw notebook niet reageert, houdt u de

voedingsknop gedurende minstens acht (4)

seconden ingedrukt tot uw notebook wordt

uitgeschakeld.