ASUS ROG G751JL - Forsiden

background image

Forsiden

Statusindikatorer

Statusindikatorene hjelper til med å identifisere gjeldende

maskinvarestatus på den bærbare PC-en.

Strømindikator

Strømindikatoren tennes når den bærbare PC-en er slått på

og blinker sakte når den bærbare PC-en er i hvilemodus.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

25

Batteriladeindikator med to farger

LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon

på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for

detaljer:

Farge

Status

Fast grønt

Den bærbare er tilkoblet en

strømkilde, lader batteriet og

batteristyrken er mellom 95 og

100 %.

Fast oransje

Den bærbare er tilkoblet en

strømkilde, lader batteriet og

batteristyrken er under 95 %.

Blinker oransje

Den bærbare datamaskinen

går på batteristrøm og

batteristyrken er mindre enn

10 %.

Lys slukket

Den bærbare datamaskinen

går på batteristrøm og

batteristyrken er mellom 10 %

og 100 %.

Indikator for stasjonsaktivitet

Denne indikatoren tennes når den bærbare PC-en

leser/skriver til interne lagringsstasjoner.

background image

26

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Indikator for flymodus

Denne indikatoren tennes når notatbokens flymodus

aktiveres.

Tips: når den er aktivert, vil airplane mode (flymodusen)

deaktivere all trådløs nettverkskobling.

Number lock-indikator

Denne indikatoren tennes når number lock-funksjonen er

aktivert. Denne lar deg bruke noen av tastene på tastaturet

for inntasting av tall.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

27