ASUS ROG G751JL - Venstresiden

background image

Venstresiden

Spor for Kensington®-lås

Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare

datamaskinen med Kensington®-kompatible

sikkerhetsprodukter.

USB 3.0-port

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir

en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er

bakoverkompatibel med USB 2.0.

Optisk stasjon

Den bærbare PC-ens optisk stasjon kan støtte flere diskformater

som CD-er, DVD-er, opptakbare disker eller disker som kan

skrives til på nytt.

Indikator for optisk stasjon

Denne indikatoren tennes når den elektroniske utløserknappen

for den optiske stasjonen trykkes mens den bærbare

datamaskinen er slått på. Denne indikatoren tennes også når

den optiske stasjonen for tiden leser eller skriver data fra/til en

plate.

Utløsingsknapp for optisk diskstasjon

Trykk på denne knappen for å løse ut den optiske diskstasjonen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

23

Utløserhull for optisk diskstasjon

Det manuelle utløsingshullet brukes til å løse ut skuffen i tilfelle

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer.

ADVARSEL! Bruk bare det manuelle utløsingshullet når

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer. Nærmere

informasjon finner du i avsnittet Bruke den optiske stasjonen i

denne håndboken.

Minnekortleser

Denne bærbare PC-en har et enkelt innebygd minnekortleserspor

som støtter MMC- og SD-kortformater.

background image

24

Elektronisk håndbok for bærbare PC