ASUS ROG G751JL - Montere en harddisk

background image

Montere en harddisk

Følg trinnene nedenfor hvis du trenger å bytte harddisken på den

bærbare datamaskinen.

VIKTIG! Kjøp en HDD bare fra autoriserte forhandlere av denne bærbare

datamaskinen for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller

telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning,
batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

MERK:

Den bærbare datamaskinen kan se annerledes ut på undersiden alt

etter modell, men HDD-installasjonen er den samme.

Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere harddisken igjen. Du

kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

99

A.

Sett den bærbare PC-en på en ren, flat, stabil overflate.

B.

Trekk vekk gummidekslet for å se skruen på avlukkedekselet.

VIKTIG! Gummidekselet skal sitte fast på avlukkedekselet på den bærbare

PC-en. Du skal IKKE bruke kraft til å løsne det eller fjerne det helt fra

avlukkedekselet.

C.

Løsne skruen til avlukkedekselet.

VIKTIG! Skruen skal sitte fast på avlukkedekselet på den bærbare PC-en.

Du skal IKKE bruke kraft til å fjerne den.

gummideksel

skrue

background image

100

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Deksel

F.

Fjern skruene som fester harddiskskuffen til luken.

D.

Hold gummidekselet, og dra det forsiktig ut akkurat nok til å

løsne avlukkedekselet fra den bærbare PC-en.

E.

Ta avlukkedekselet helt av, og sett det til side.

gummideksel

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

101

G.

Koble HDD-luken fra HDD-porten og fjern deretter HDD-luken fra

avlukket.

H.

Snu HDD-luken opp ned og fjern deretter skruene.

I.

Fjern den gamle harddisken fra HDD-luken.

background image

102

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Slik tar du ut en harddisk som er festet til harddiskluken:

1.

Fjern alle skruene på sidene av harddiskluken.

2.

Fjern den gamle harddisken fra harddiskluken, og plasser

den på en flat og tørr overflate med kretskortet vendt opp,

som vist i illustrasjonen nedenfor.

gammel harddisk

Harddiskskuff

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

103

J.

Ha den nye harddisken klar.

K.

Plasser den nye harddisken med kretskortet vendt mot HDD-

luken.

MERK: Sørg for at kontaktene til harddisken ikke er blokkert av noen del

av HDD-luken.

L.

Sett på plass og skru fast skruene som du fjernet tidligere.

M.

Sett harddiskluken tilbake inn i avlukket. Sørg for at

harddiskkontakten er på linje med den bærbare PC-ens

harddiskport, og skyv harddiskluken til den kobles til den

bærbare PC-en.

background image

104

Elektronisk håndbok for bærbare PC

N.

Sett dekselet på linje og fest det på plass.

O.

Sett skruen du tok av tidligere på plass igjen, og skru den fast.

P.

Sett gummidekslet på plass på avlukkedekslet igjen.

gummideksel

skrue

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

105