ASUS ROG G751JL - Begreper brukt i denne håndboken

background image

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe

tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges

for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan

hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må

følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke

skader din bærbare PC og komponentene i den.