ASUS ROG G751JL - Widok z góry

background image

Widok z góry

UWAGA: Układ klawiatury zależy od regionu lub kraju. Wygląd notebooka

może się także różnić w zależności od modelu urządzenia.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

15

Zestaw mikrofonów

Zestaw mikrofonów posiada funkcje usuwania echa, tłumienia

hałasu i formowania wiązki, dla lepszego rozpoznawania głosu i

nagrywania audio.

Kamera

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub

nagrywanie materiału wideo przy użyciu notebooka.

Panel wyświetlacza

Ten panel wyświetlający oferuje doskonałą funkcjonalność w

zakresie oglądania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych

w notebooku.

Panel ekranu dotykowego (opcjonalny)

Panel ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości zapewnia

doskonałe właściwości oglądania zdjęć, klipów wideo i innych

plików multimedialnych za pomocą komputera notebook PC.

Umożliwia on także obsługę komputera notebook PC przy

użyciu gestów dotykowych.

UWAGA: W celu uzyskania dalszych informacji należy przejść

do części Używanie gestów panelu ekranu dotykowego w tym

podręczniku.

Klawisze makro

Klawisze te umożliwiają zastąpienie naciskania kilku kolejnych

klawiszy jednym.

Klawisz Steam™

Klawisz ten umożliwia uruchomienie aplikacji Steam™ przy

włączonym i działającym systemie. Gdy notebook jest wyłączony

lub znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij ten klawisz, aby

uruchomić komputer, przejść do systemu operacyjnego i włączyć

aplikację Steam.

background image

16

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Klawisz nagrywania

Klawisz ten umożliwia nagrywanie uruchomionych gier.

Klawiatura

Klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie

QWERTY z wygodnym, głębokim skokiem klawisza podczas

pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych,

zapewnia szybki dostęp do systemu Windows®, a także służy do

kontrolowania funkcji innych multimediów.

UWAGA: Układ klawiatury zależy od modelu lub regionu.

Panel dotykowy

Panel dotykowy umożliwia stosowanie gestów wielodotykowych,

aby poruszać się po ekranie, zapewniając w ten sposób

użytkownikowi intuicyjne doznania. Panel może również

symulować funkcje typowej myszki.

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy

przejść do rozdziału Używanie gestów touchpada w niniejszym

Podręczniku.

Wskaźniki stanu

Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu

sprzętu w notebooku.

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia

komputera. Przycisk zasilania można także używać do

przełączania notebooka do trybu uśpienia lub hibernacji i

wybudzania z trybu uśpienia lub hibernacji.
Jeśli komputer przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk

zasilania przez około cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia

komputera.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

17

Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna umożliwia przełączanie pomiędzy

dwoma funkcjami: do wprowadzania liczb i jako przyciski

kierunku.

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy

przejść do rozdziału Klawiatura numeryczna w niniejszym

Podręczniku.

background image

18

Podręcznik elektroniczny do notebooka