ASUS ROG G751JL - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie

aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia Wi-

Fi komputera.

WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić się,

że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu uzyskania

szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w

niniejszym Podręczniku.

Włączenie Wi-Fi

Uaktywnij Wi-Fi w notebooku, poprzez wykonanie następujących

czynności:

1.

Uruchom Charms bar.

2. Naciśnij oraz

.

3.

Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych

połączeń Wi-Fi.

4. Naciśnij

Connect (Połącz), aby ustanowić

połączenie sieciowe.

UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się

pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.

5.

Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie plików
pomiędzy notebookiem a innymi systemami z

obsługą połączenia bezprzewodowego, naciśnij

przycisk Yes. Naciśnij przycisk No (Nie), jeśli nie

chcesz włączyć funkcji współdzielenia plików.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

73