ASUS ROG G751JL - Odświeżanie notebooka

background image

Odświeżanie notebooka

Użyj opcji Refresh your PC (Odśwież notebook), jeśli chcesz wykonać

odświeżenie systemu bez utraty bieżących plików i aplikacji.

Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:

1.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie

naciśnij klawisz

podczas testów POST.

2.

Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose

an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij

Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).

3. Naciśnij

Refresh your PC (Odśwież notebook).

4.

Na ekranie Refresh your PC (Odśwież notebook)

zapoznaj się z wypunktowanymi akapitami,

aby uzyskać szczegółowe informacje na temat

używania tej opcji, a następnie naciśnij polecenie

Next (Dalej).

5.

Naciśnij konto, które chcesz odświeżyć.

6.

Wpisz hasło konta, a następnie naciśnij polecenie

Continue (Kontynuuj).

7.

Kliknij polecenie Refresh (Odśwież).

WAŻNE! Należy upewnić się, że notebook jest podłączony

do zasilania przed uruchomieniem odświeżania systemu.

background image

94

Podręcznik elektroniczny do notebooka