ASUS ROG G751JL - Resetowanie notebooka

background image

Resetowanie notebooka

WAŻNE! Przed uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową

wszystkich danych.

Użyj opcji Reset your PC (Resetowanie notebooka), aby przywrócić

ustawienia domyślne.

Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:

1.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie

naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów

POST.

2.

Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose

an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij

Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).

3. Naciśnij

Reset your PC (Resetowanie notebooka).

4.

Na ekranie Reset your PC (Resetowanie notebooka)

zapoznaj się z wypunktowanymi akapitami,

aby uzyskać szczegółowe informacje na temat

używania tej opcji, a następnie naciśnij polecenie

Next (Dalej).

5.

Naciśnij preferowany sposób resetowania: Just

remove my files (Tylko usuń pliki) lub Fully clean

the drive (Wyczyść całkowicie dysk).

6.

Naciśnij opcję Reset (Resetowanie).

WAŻNE! Należy upewnić się, że notebook jest podłączony

do zasilania przed uruchomieniem odświeżania systemu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

95