ASUS ROG G751JL - Używanie gestów panelu ekranu dotykowego

background image

Używanie gestów panelu ekranu dotykowego

background image

34

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesunięcie od górnej krawędzi

Przesunięcie palca

• Na ekranie Start, przesuń

palcem od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić
Customize (Dopasuj).

• W uruchomionej aplikacji,

przesuń od górnej krawędzi
ekranu, aby wyświetlić jej
menu.

Przesuń palcem, aby przewinąć w
górę i w dół oraz przesuń palcem,
aby przesunąć ekran w lewo lub
w prawo.

Zmniejszenie

Powiększenie

Przysuń do siebie dwa palce na

panelu dotykowym.

Odsuń od siebie dwa palce na

panelu dotykowym.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

35

Stuknięcie/Dwukrotne

stuknięcie

Stuknięcie i przytrzymanie

Stuknij aplikację w celu jej

uruchomienia

W trybie Desktop (Pulpit),

stuknij dwukrotnie aplikację

w celu jej uruchomienia.

W celu przeniesienia

aplikacji, stuknij i

przytrzymaj kafelek

aplikacji i przeciągnij do

nowego miejsca.

Aby zamknąć aplikację,

stuknij i przytrzymaj

górną część uruchomionej

aplikacji i przeciągnij ją

w dół w kierunku dolnej

części ekranu w celu

zamknięcia.

background image

36

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesuwanie w górę

Przesuwanie w dół

Przesuń palcem w górę po ekranie

Start, aby wyświetlić ekran Apps

(Aplikacje).

Przesuń palcem w dół po

ekranie Apps (Aplikacje), aby

wrócić na ekran Start.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

37

Przesuwanie kursora

Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy

w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu

poruszania kursora na ekranie.

Przesunięcie w poziomie

Przesunięcie w pionie

Przesunięcie po przekątnej