ASUS ROG G751JL - Używanie gestów touchpada

background image

Używanie gestów touchpada

background image

38

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Gesty jednym palcem

Kliknięcie/Stuknięcie, Dwukrotne stuknięcie/Dwukrotne kliknięcie

Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.

W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu

jego uruchomienia.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez

podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,

unieś palec z touchpada.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

39

Kliknięcie lewym przyciskiem

Kliknięcie prawym przyciskiem

Na ekranie Start kliknij daną

aplikację, aby ją uruchomić.

W trybie Pulpit dwukrotnie

kliknij aplikację, aby ją

uruchomić.

Na ekranie Start kliknij daną

aplikację, aby ją wybrać i

uruchomić pasek ustawień.

Możesz również nacisnąć

przycisk, aby uruchomić

pasek All Apps (Wszystkie

aplikacje).

W trybie Pulpit użyj tego

przycisku, aby otworzyć

menu dla kliknięcia prawym

przyciskiem.

UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują

położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.

background image

40

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesunięcie po górnej krawędzi

Na ekranie Start, przesuń od górnej krawędzi w celu

uruchomienia paska All apps (Wszystkie aplikacje).

W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi, aby

wyświetlić jej menu.

Przesunięcie po lewej krawędzi

Przesunięcie po prawej

krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi w celu

wymieszania uruchomionych

aplikacji.

Przesuń od prawej krawędzi w

celu uruchomienia paska Charms

bar.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

41

Gesty dwoma palcami

Naciskanie

Obrót

Naciśnij panel dotykowy dwoma

palcami, aby zasymulować funkcję

kliknięcia prawym przyciskiem

myszy.

Aby obrócić obraz, umieść dwa

palce na touchpadzie, a następnie

obróć jeden palec w kierunku ruchu

lub przeciwnie do kierunku ruchu

wskazówek zegara, drugi palec

trzymając nieruchomo.

Przewijanie dwoma palcami (w

górę/w dół)

Przewijanie dwoma palcami (w

lewo/w prawo)

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w górę lub w dół.

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w lewo lub w prawo.

background image

42

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zmniejszenie

Powiększenie

Ściągnij do siebie dwa place na

touchpadzie.

Rozsuń dwa place na touchpadzie.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego

kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu

przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

43

Gest wykonywany trzema palcami

Przeciąganie w górę

Przeciąganie w dół

Przeciągnij trzy palce w górę, aby

wyświetlić wszystkie uruchomione

aplikacje.

Przeciągnij trzy palce w dół, aby

wyświetlić tryb Pulpit.

background image

44

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą

być uruchamiane za pomocą następujących poleceń: