Ajutor ASUS ROG G751JL

background image

Notebook PC

Manual electronic

Prima ediţie

Iulie 2014

RO9481

background image

2

Manual electronic pentru notebook

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă,

transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau

prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără

permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ

SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE

VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI,

FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ,

SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR,

PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA

AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII

UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL

SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi

de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi

în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP

INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,

ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO

RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST

MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor

responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent

de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru

daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale

tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi

îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului

pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în

contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă

limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili

împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE

TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA

ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU

INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA

PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII

DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă

Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com

background image

Manual electronic pentru notebook

3

Despre acest manual ................................................................................................7

Convenţii utilizate în acest manual ..........................................................................9
Pictograme ........................................................................................................................9
Elemente tipografice .....................................................................................................9

Precauţii referitoare la siguranţă ..........................................................................10

Utilizarea notebook-ului ..............................................................................................10
Îngrijirea notebook-ului ...............................................................................................11
Casarea corectă ...............................................................................................................12

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Cunoaşterea notebook-ului ...................................................................................14

Vedere de sus ...................................................................................................................14
Partea inferioară ..............................................................................................................18
Partea dreaptă .................................................................................................................20
Partea stângă ...................................................................................................................22
Partea din faţă ..................................................................................................................24
Vedere din spate .............................................................................................................27

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Noţiuni de bază ..........................................................................................................30

Încărcaţi notebook-ul. ...................................................................................................30
Ridicaţi pentru a deschide afişajul. ...........................................................................32
Apăsaţi pe butonul de alimentare. ...........................................................................32

Gesturi pentru ecranul tactil şi touchpad .........................................................33

Utilizarea gesturilor pe panoul de ecran tactil .....................................................33
Utilizarea gesturilor pentru touchpad ....................................................................37

Utilizarea tastaturii ....................................................................................................44

Taste funcţionale.............................................................................................................44
Taste Windows® 8.1 ........................................................................................................45
Taste de control pentru funcţii multimedia ..........................................................46
Tastatura numerică ........................................................................................................47

Utilizarea unităţii optice ..........................................................................................48

Cuprins

background image

4

Manual electronic pentru notebook

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1

Prima pornire a computerului ...............................................................................52
Interfaţa cu utilizatorul Windows® .......................................................................53

Ecranul Start .....................................................................................................................53
Aplicaţii Windows® .........................................................................................................53
Punctele de interes ........................................................................................................54
Buton Start ........................................................................................................................57
Personalizarea ecranului Start ...................................................................................59

Lucrul cu aplicaţiile Windows® ..............................................................................60

Lansarea aplicaţiilor .......................................................................................................60
Particularizarea aplicaţiilor ..........................................................................................60
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)........................................................................63
Charms bar ........................................................................................................................65
Caracteristica Snap (Aliniere) .....................................................................................68

Alte comenzi rapide de la tastatură ....................................................................70
Conectarea la reţele wireless .................................................................................72

Wi-Fi .....................................................................................................................................72
Activarea Wi-Fi .................................................................................................................72
Bluetooth ..........................................................................................................................73
Airplane mode (Mod avion) ........................................................................................74

Conectarea la reţele cablate ..................................................................................75

Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice ..............................75
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice ..................................................76

Oprirea notebookului ..............................................................................................77

Trecerea notebookului în modul Repaus ...............................................................77

Ecranul de blocare Windows® 8.1 ........................................................................78

Pentru a închide ecranul de blocare ........................................................................78
Personalizarea ecranului de blocare ........................................................................79

background image

Manual electronic pentru notebook

5

Capitolul 4: Procedura POST (Power-on Self-test)

Procedura POST (Power-on Self-test) .................................................................82

Utilizarea procedurii POST pentru accesarea sistemului BIOS şi a
opţiunilor de depanare ................................................................................................82

BIOS ................................................................................................................................82

Accesarea sistemului BIOS ...........................................................................................82
Setări din BIOS .................................................................................................................83

Depanare ......................................................................................................................93

Refresh your PC (Reîmprospătare PC) .....................................................................93
Reset your PC (Resetare PC) ........................................................................................94
Advanced options (Opţiuni complexe)...................................................................95

Capitolul 5: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs

Instalarea unităţii hard disk (HDD) ......................................................................98
Instalarea unui modul de memorie cu acces aleatoriu (RAM) ...................105

Sfaturi şi întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului ....................................................112
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware........................113
Întrebări frecvente referitoare la componentele software .........................116

Anexe

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM .........................................................120
(pe modele selectate) ...................................................................................................120
Informaţii unitate ROM Blu-ray (pe modele selectate) .....................................122
Conformitatea cu modemul intern ..........................................................................122
Prezentare generală .......................................................................................................123
Declaraţie de compatibilitate a reţelei ....................................................................123
Echipament non-voce ..................................................................................................123
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii ........................................................125
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a FCC .126
Declaraţie de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE) ................................127
Marcaj CE ...........................................................................................................................127
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii ................................128
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa .......................................128

background image

6

Manual electronic pentru notebook

Note de siguranţă UL.....................................................................................................130
Cerinţă de siguranţă pentru energie .......................................................................131
Notificări pentru tunerul TV ........................................................................................131
Notificări REACH ..............................................................................................................131
Notă pentru produsele Macrovision Corporation ..............................................131
Prevenirea pierderii auzului ........................................................................................131
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) ..........................132
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică ...................................................133
Informaţii de siguranţă pentru laser ........................................................................133
Eticheta de avertizare pentru service ......................................................................133
Reglementări CDRH .......................................................................................................133
Notă referitoare la finisaj ..............................................................................................133
Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat) ....................134
Conformitate produs ENERGY STAR.........................................................................136
Eticheta Eco a Uniunii Europene ..............................................................................136
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor la
mediu .................................................................................................................................137
Reciclare ASUS / Servicii de returnare .....................................................................137

background image

Manual electronic pentru notebook

7