ASUS ROG G751JL - Pohľad zhaleboa

background image

Pohľad zhaleboa

POZNÁMKA: Uspaleboiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch

alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na

vašom modeli notebooku.

background image

notebooku Elektronická príručka

15

Sústava mikrofónov

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny,

potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a

nahrávania zvuku.

Kamera

Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať

fotografie alebo nahrávať videá.

Panel displeja

Tento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie

fotografií, videí a ďalších multimediálnych súbaleboov vo vašom

prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka (voliteľný)

Táto dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením poskytuje

vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších

multimediálnych súbaleboov vo vašom prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka umožňuje tiež ovládať prenosný počítač

dotykovými gestami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Using touch screen

panel Gestures(Používanie gest na dotykovej obrazovke) v tejto

príručke.

Klávesy makier

Tieto klávesy umožňujú nahradiť sériu vstupov jedným stlačením

klávesu.

Kláves Steam™

Tento kláves slúži na spustenie aplikácie Steam™, keď je systém

zapnutý alebo spustený. Keď je prenosný počítač vypnutý alebo

je v režime spánku, týmto klávesom zavediete vo svojom počítači

operačný softvér, prejdete do operačného softvéru a spustíte

aplikáciu Steam.

background image

16

notebooku Elektronická príručka

Kláves na nahrávanie

Tento kláves umožňuje nahrávanie hier počas hrania.

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti

s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje

používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po

obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež

stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie gest na

dotykovej obrazovke tejto príručke.

Indikátaleboy stavu

Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav

hardvéru vášho notebooku.

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo

vypnite. Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač

prepnúť do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a

zapnúť ho z režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu asi štyroch (4) sekúnd, kým

sa prenosný počítač vypne.

background image

notebooku Elektronická príručka

17

Číslicová klávesnica

Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma

funkciami:. zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová

klávesnicav tejto príručke.

background image

18

notebooku Elektronická príručka