ASUS ROG G751JL - Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)

background image

Inštalácia pamäťového modulu s

ľubovoľným výberom (RAM)

Zvýšte kapacitu pamäte vášho prenosného počítača nainštalovaním

modulu RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce

kroky znázorňujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do vášho
prenosného počítača:

DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť,

rozširujúce moduly si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto

prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj
napájania, batériový modul atď.)

POZNÁMKA:

The appearance of your Notebook PC’s bottom side and RAM module

may vary per model but the module installation remains the same.

Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho

dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť

autorizované servisné stredisko.

background image

106

notebooku Elektronická príručka

A.

Položte svoj prenosný počítač na čistý, rovný a stabilný povrch.

B.

Skrutku krytu priehradky odhalíte vytiahnutím gumeného krytu.

DÔLEŽITÉ! Gumený kryt je navrhnutý na nasadenie na kryt priehradky

prenosného počítača. Z krytu priehradky ho NEODPÁJAJTE nasilu ani ho

úplne NEDEMONTUJTE.

C.

Skrutku krytu priehradky uvoľnite.

DÔLEŽITÉ! Táto skrutka je navrhnutá na nasadenie na kryt priehradky

prenosného počítača. Nasilu ju NEDEMONTUJTE.

gumený kryt

skrutka

background image

notebooku Elektronická príručka

107

D.

Uchopte gumený kryt a opatrne ho potiahnite len tak, aby ste

kryt priehradky odpojili z prenosného počítača.

E.

Kryt priehradky úplne demontujte a položte ho nabok.

gumený kryt

Kryt priehradky

background image

108

notebooku Elektronická príručka

F.

Modul RAM vyrovnajte a vložte do zásuvky pre modul RAM.

G.

Modul RAM zasuňte, až kým nezapadne na miesto.

H.

Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto.

background image

notebooku Elektronická príručka

109

I.

Skrutku, ktorú ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

J.

Na kryt priehradky znovu nasaďte gumený kryt.

gumený kryt

skrutka

background image

110

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

111