ASUS ROG G751JL - Delo v programih Windows®

background image

Delo v programih Windows®

Za zagon, prilagoditev in zapiranje svojih programov uporabite zaslon

na dotik, sledilno ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.