ASUS ROG G751JL - Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE

background image

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave

IP/PPPoE

background image

76

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte na naslednje

korake.

6. Tapnite

Obtain an IP address automatically

(Samodejno pridobi naslov IP) in nato OK (V redu).

7.

Vrnite se v okno Network and Sharing Center (Središče

za omrežje in skupno rabo) in tapnite Set up a new

connection or network (Nastavi novo povezavo ali

omrežje).

8. Izberite

Connect to the Internet (Vzpostavi internetno

povezavo) in tapnite Next (Naprej).

10. Vnesite uporabniško ime, geslo in ime povezave ter

tapnite Connect (Vzpostavi povezavo).

11. Tapnite

Close (Zapri), da dokončate konfiguracijo.

12. Tapnite

v opravilni vrstici in nato povezavo, ki ste

jo ustvarili.

13. Vnesite uporabniško ime in geslo ter tapnite Connect

(Vzpostavi povezavo), da zaženete vzpostavljanje

internetne povezave.

9. Tapnite

Broadband (PPPoE) (Širokopasovno (PPPoE)).