ASUS ROG G751JL - Bluetooth 

background image

Bluetooth

S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi

napravami Bluetooth.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite

omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več informacij

glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej seznaniti

z drugimi napravami Bluetooth. To storite s sledilno ploščico:

1.

Odprite Charms bar.

2. Tapnite

in nato Change PC Settings (Spremeni

nastavitve računalnika).

3.

V razdelku PC Settings (Nastavitve računalnika)

izberite Devices (Naprave) in tapnite Add a Device

(Dodaj napravo), da poiščete naprave Bluetooth.

4.

S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v

prenosnem računalniku z geslom, poslanim v izbrano

napravo. Če sta enaka, tapnite Yes (Da), da seznanite

prenosni računalnik z napravo.

OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali

vnesti geslo prenosnega računalnika.

background image

74

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Izklop načina letenja

ali

1.

Odprite Charms bar.

2.

Tapnite

in nato

.

3.

Drsnik premaknite v levo, da izklopite ta način.

Pritisnite

.

ali

1.

Odprite Charms bar.

2.

Tapnite

in nato

.

3.

Drsnik premaknite v desno, da vklopite ta način.

Pritisnite

.