ASUS ROG G751JL - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Povezava Wi-Fi v prenosnem računalniku vam omogoča dostop do

e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na

spletnih mestih družabnih omrežij.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če

želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v prenosnem računalniku.

Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Omogočanje povezave Wi-Fi

Povezavo Wi-Fi v svojem prenosnem računalniku aktivirate tako:

1.

Odprite Charms bar.

2.

Tapnite

in nato

.

3.

Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite

dostopno točko.

4.

Tapnite Connect (Vzpostavi povezavo), da

odprete omrežno povezavo.

OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda

pozvani k vnosu varnostnega ključa.

5.

Če želite omogočiti skupno rabo med svojim

prenosnim računalnikom in drugimi sistemi, v

katerih je omogočena brezžična povezava, tapnite/

kliknite Yes (Da). Tapnite/kliknite No (Ne), če ne

želite omogočiti skupne rabe.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

73