ASUS ROG G751JL - Gumb Start

background image

Gumb Start

Sistem Windows 8.1 ima gumb Start (Začetek), ki vam omogoča

preklapljanje med dvema nazadnje uporabljenima programoma. Gumb

»Začetek« lahko odprete na začetnem zaslonu, ko ste v namiznem

načinu, in v poljubnem programu, ki je trenutno odprt na zaslonu.

Gumb »Začetek« na začetnem zaslonu

OPOMBA: dejanska barva gumba »Začetek« se razlikuje glede na

nastavitve zaslona, ki jih izberete za začetni zaslon.

Gumb »Začetek« prikažete tako, da kazalec miške premaknete v

levi kot začetnega zaslona ali nad kateri koli odprt program.

background image

58

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Gumb »Začetek« v namiznem načinu

Priročni meni

Priročni meni se pojavi kot polje z bližnjicami do nekaterih programov v

Windows® 8.1, ko tapnete in pridržite gumb Start (Začetek).

V priročnem meniju so na voljo tudi te možnosti za zaustavitev

prenosnega računalnika: izpis, spanje, zaustavitev in vnovični zagon.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

59