ASUS ROG G751JL - Obvestilo o produktu podjetja Macrovision

background image

Obvestilo o produktu podjetja Macrovision

Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo

zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine,

katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije

zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je

namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision

določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.