ASUS ROG G751JL - Pregled

background image

Pregled

4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba

Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno

opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna

komutirana telefonska omrežja).

CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje

terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja

terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo

utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z

dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.