ASUS ROG G751JL - Odpravljanje težav

background image

Odpravljanje težav

Če pritisnete

med preizkusom POST, se prikažejo možnosti za

odpravljanje težav v sistemu Windows® 8, ki vključujejo:

Osvežitev računalnika

Ponastavitev računalnika

Napredne možnosti

1.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med preizkusom POST.

2.

Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »

Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot

(Odpravljanje težav).

3. Tapnite

Refresh your PC (Osvežite računalnik).

4.

Na zaslonu Osvežite računalnik preberite več o tej

možnosti in tapnite Next (Naprej).

5.

Tapnite račun, ki ga želite osvežiti.

6.

Vnesite geslo za račun in tapnite Continue

(Nadaljuj).

7. Tapnite

Refresh (Osveži).

POMEMBNO! Pred osvežitvijo sistema morate prenosni

računalnik priključiti na napajanje.