ASUS ROG G751JL - Napredne možnosti

background image

Napredne možnosti

Advanced options (Napredne možnosti) vsebujejo dodatne možnosti

odpravljanja težav s prenosnim računalnikom.

To storite med preizkusom POST tako:

1.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med preizkusom POST.

2.

Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »

Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot

(Odpravljanje težav).

3. Tapnite

Advanced options (Napredne možnosti).

4.

Na zaslonu Napredne možnosti izberite želeno

možnost odpravljanja težav.

5.

Postopek dokončajte po naslednjih korakih.

background image

96

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4.

Na zaslonu Napredne možnosti izberite System

Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema).

5.

Izberite račun, ki ga želite obnoviti z datoteko

posnetka sistema.

6.

Vnesite geslo za račun in tapnite Continue

(Nadaljuj).

7. Izberite

Use the latest available system image

(recommended) (Uporabi zadnji posnetek

sistema, ki je na voljo (priporočeno)) in tapnite

Next (Naprej). Izberete lahko tudi Select a system

image (Izberite posnetek sistema), če je posnetek

sistema v zunanji napravi ali na DVD-ju.

8.

Postopek obnovitve posnetka sistema dokončajte

po naslednjih korakih.

OPOMBA: Močno priporočamo, da sistem redno

varnostno kopirate, s čimer preprečite izgubo podatkov v

primeru okvare prenosnega računalnika.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

97