ASUS ROG G751JL - Ponastavitev računalnika

background image

Ponastavitev računalnika

POMEMBNO! Preden omogočite to možnost, varnostno kopirajte vse

podatke.

S funkcijo Reset your PC (Ponastavite računalnik) obnovite prenosni

računalnik na privzete nastavitve.

To storite med preizkusom POST tako:

1.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med preizkusom POST.

2.

Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »Izberite

možnost«, in tapnite Troubleshoot (Odpravljanje

težav).

3. Tapnite

Reset your PC (Ponastavite računalnik).

4.

Na zaslonu Ponastavite računalnik preberite več o tej

možnosti in tapnite Next (Naprej).

5.

Tapnite želeno možnost ponastavitve: Just remove

my files (Samo odstrani moje datoteke) ali Fully

clean the drive (Popolnoma očisti pogon).

6.

Tapnite Reset (Ponastavi).

POMEMBNO! Pred ponastavitvijo sistema morate prenosni

računalnik priključiti na napajanje.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

95

Uporaba obnovitve posnetka sistema

V razdelku Advanced options (Napredne možnosti) lahko s funkcijo

System Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema) obnovite

sistem z izbrano datoteko, ki vsebuje posnetek sistema.

To storite med preizkusom POST tako:

1.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med preizkusom POST.

2.

Počakajte, da sistem Windows® naloži zaslon »

Izberite možnost«, in tapnite Troubleshoot

(Odpravljanje težav).

3. Tapnite

Advanced options (Napredne možnosti).