ASUS ROG G751JL - Uporaba potez na zaslonu na dotik

background image

Uporaba potez na zaslonu na dotik

background image

34

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Podrsajte zgornji rob

Podrsajte s prsti

Za ogled Customize

(Prilagajanje) v Start screen

(Začetni zaslon) podrsajte s

prstom zgornji rob zaslona.

V odprtem programu za

ogled menija podrsajte

zgornji rob zaslona.

Za drsenje zaslona povlecite

s prstom gor ali dol, za

panoramsko pomikanje pa s

prstom povlecite levo ali desno.

Pomanjšaj

Povečaj

Na zaslonu povlecite dva prsta

skupaj.

Na zaslonu povlecite dva prsta

narazen.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

35

Tapni/dvojno tapni

Tapni in pridrži

Tapnite na program, da ga

zaženete.

V načinu Desktop (Namizje)

dvojno tapnite na program,

da ga zaženete.

Za premikanje programa

tapnite na program, ga

držite in povlecite na novo

mesto.

Za izhod iz programa

tapnite in držite zgornjo

stran odprtega programa

in jo povlecite na dno

zaslona.

background image

36

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Poteg navzgor

Poteg navzdol

Podrsajte gor v začetnem zaslonu,

da zaženete zaslon Apps (Programi).

Podrsajte dol v zaslonu Apps

(Programi), da se vrnete v

začetni zaslon.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

37

Premikanje kazalca

Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na

sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako

premikate kazalec po zaslonu.