ASUS ROG G751JL - Saglasnost sa unutrašnjim modemom

background image

Saglasnost sa unutrašnjim modemom

Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE (Japan), FCC (SAD,

Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji modem je odobren u skladu sa

Odlukom saveta 98/482/EC za pan-evropsku konekciju jednog terminala za javno

operisanu telefonsku mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih

PTSN-a koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači

garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju da imate

problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača svoje opreme.

background image

E-priručnik za notebook računar

123